En vittingebondes dagboksanteckningar 1795-1830. Med inledning och kommentar utgivna av August Isaacsson. Vittinge Hembygdsforening. Uppsala 1968. 127 s. Ill. 15 sv. kr. (Også trykt i Svenska Landsmål och Svenskt Folkliv 1968 (290)).

  • Ebbe Gert Rasmussen

Forfatterbiografi

Ebbe Gert Rasmussen
N/A
Publiceret
1973-01-01
Citation/Eksport
Gert Rasmussen, E. (1973). En vittingebondes dagboksanteckningar 1795-1830. Med inledning och kommentar utgivna av August Isaacsson. Vittinge Hembygdsforening. Uppsala 1968. 127 s. Ill. 15 sv. kr. (Også trykt i Svenska Landsmål och Svenskt Folkliv 1968 (290)). Historisk Tidsskrift, 12. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/51411