Tilbage til artikeldetaljer En vittingebondes dagboksanteckningar 1795-1830. Med inledning och kommentar utgivna av August Isaacsson. Vittinge Hembygdsforening. Uppsala 1968. 127 s. Ill. 15 sv. kr. (Også trykt i Svenska Landsmål och Svenskt Folkliv 1968 (290)).