Tilbage til artikeldetaljer Jan Kuuse: Inkomstutveckling och formogenhetsbildning. En undersokning av vissa yrkesgrupper 1924-1959. Meddelanden från ekonomisk-historiska Institutionen vid Goteborgs Universitet, 23. Goteborg, 1970. 172 s. ttabeller. sv. kr. Ulf Olsson: Lonepolitik och lonestruktur. Goteborgs verkstadsarbetare 1920-1949. från ekonomisk-historiska Institutionen vid Goteborgs Universitet, 19. Göteborg, 1970. 225 s. 20 sv. kr.