Jan Kuuse: Inkomstutveckling och formogenhetsbildning. En undersokning av vissa yrkesgrupper 1924-1959. Meddelanden från ekonomisk-historiska Institutionen vid Goteborgs Universitet, 23. Goteborg, 1970. 172 s. ttabeller. sv. kr. Ulf Olsson: Lonepolitik och lonestruktur. Goteborgs verkstadsarbetare 1920-1949. från ekonomisk-historiska Institutionen vid Goteborgs Universitet, 19. Göteborg, 1970. 225 s. 20 sv. kr.

  • Hans Chr. Johansen

Forfatterbiografi

Hans Chr. Johansen
N/A
Publiceret
1973-01-01
Citation/Eksport
Chr. Johansen, H. (1973). Jan Kuuse: Inkomstutveckling och formogenhetsbildning. En undersokning av vissa yrkesgrupper 1924-1959. Meddelanden från ekonomisk-historiska Institutionen vid Goteborgs Universitet, 23. Goteborg, 1970. 172 s. ttabeller. sv. kr. Ulf Olsson: Lonepolitik och lonestruktur. Goteborgs verkstadsarbetare 1920-1949. från ekonomisk-historiska Institutionen vid Goteborgs Universitet, 19. Göteborg, 1970. 225 s. 20 sv. kr. Historisk Tidsskrift, 12. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/51381