Jonas Hedberg: Kungliga finska artilleriofficerares Dagbocker 1808-09. Helsingfors. Svenska Litteratursällskapet i Finland, 1969. 204 s. 33,70 FM.

  • Helge Klint

Forfatterbiografi

Helge Klint
N/A
Publiceret
1971-01-01
Citation/Eksport
Klint, H. (1971). Jonas Hedberg: Kungliga finska artilleriofficerares Dagbocker 1808-09. Helsingfors. Svenska Litteratursällskapet i Finland, 1969. 204 s. 33,70 FM. Historisk Tidsskrift, 12. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/51301