Tilbage til artikeldetaljer Jonas Hedberg: Kungliga finska artilleriofficerares Dagbocker 1808-09. Helsingfors. Svenska Litteratursällskapet i Finland, 1969. 204 s. 33,70 FM. Hent Download PDF