Rolf Vallerö: Svensk handels- och sjöfartsstatistik 1637-1813. En tillkomsthistorisk undersökning. Urval. Skriftserie utgiven av Statistiska Centralbyrån. Nummer 1. Stockholm 1969. 145 s. Ill. Med et engelsk resumé. 22 sv. kr.

  • Aa. Rasch

Forfatterbiografi

Aa. Rasch
N/A
Publiceret
1971-01-01
Citation/Eksport
Rasch, A. (1971). Rolf Vallerö: Svensk handels- och sjöfartsstatistik 1637-1813. En tillkomsthistorisk undersökning. Urval. Skriftserie utgiven av Statistiska Centralbyrån. Nummer 1. Stockholm 1969. 145 s. Ill. Med et engelsk resumé. 22 sv. kr. Historisk Tidsskrift, 12. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/51208