Tilbage til artikeldetaljer Rolf Vallerö: Svensk handels- och sjöfartsstatistik 1637-1813. En tillkomsthistorisk undersökning. Urval. Skriftserie utgiven av Statistiska Centralbyrån. Nummer 1. Stockholm 1969. 145 s. Ill. Med et engelsk resumé. 22 sv. kr. Download Download PDF