Tilbage til artikeldetaljer Martin Fritz: Gustaf Emil Broms och Norrbottens järnmalm. En studie i finansieringsproblematiken under exploateringen 1891-1903. Meddelanden från ekonomisk-historiska institutionen vid Goteborgs universitet 5. Goteborg 1965. 63 s. 7 sv. kr. Martin Fritz: Järnmalmsproduktion och järnmalmsmarknad 1883-1913. De svenska exportforetagens produktionsutveckling, avsättningsinriktning och skeppningsforhållanden. Meddelanden från ekonomisk-historiska institutionen vid Goteborgs universitet 11. Goteborg 1967. 74 s. 10 sv. kr. Martin Fritz: Svensk järnmalmsexport 1883-1913. Meddelanden från ekonomisk-historiska institutionen vid Goteborgs universitet 12. Goteborg 1967. xvi+ 172 s. 30 sv. kr.