Martin Fritz: Gustaf Emil Broms och Norrbottens järnmalm. En studie i finansieringsproblematiken under exploateringen 1891-1903. Meddelanden från ekonomisk-historiska institutionen vid Goteborgs universitet 5. Goteborg 1965. 63 s. 7 sv. kr. Martin Fritz: Järnmalmsproduktion och järnmalmsmarknad 1883-1913. De svenska exportforetagens produktionsutveckling, avsättningsinriktning och skeppningsforhållanden. Meddelanden från ekonomisk-historiska institutionen vid Goteborgs universitet 11. Goteborg 1967. 74 s. 10 sv. kr. Martin Fritz: Svensk järnmalmsexport 1883-1913. Meddelanden från ekonomisk-historiska institutionen vid Goteborgs universitet 12. Goteborg 1967. xvi+ 172 s. 30 sv. kr.

  • Birgit Nüchel Thomsen

Forfatterbiografi

Birgit Nüchel Thomsen
N/A
Publiceret
1970-01-01
Citation/Eksport
Nüchel Thomsen, B. (1970). Martin Fritz: Gustaf Emil Broms och Norrbottens järnmalm. En studie i finansieringsproblematiken under exploateringen 1891-1903. Meddelanden från ekonomisk-historiska institutionen vid Goteborgs universitet 5. Goteborg 1965. 63 s. 7 sv. kr. Martin Fritz: Järnmalmsproduktion och järnmalmsmarknad 1883-1913. De svenska exportforetagens produktionsutveckling, avsättningsinriktning och skeppningsforhållanden. Meddelanden från ekonomisk-historiska institutionen vid Goteborgs universitet 11. Goteborg 1967. 74 s. 10 sv. kr. Martin Fritz: Svensk järnmalmsexport 1883-1913. Meddelanden från ekonomisk-historiska institutionen vid Goteborgs universitet 12. Goteborg 1967. xvi+ 172 s. 30 sv. kr. Historisk Tidsskrift, 12. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/51108