Tilbage til artikeldetaljer Alf Erlandsson: Skånska Generalguvernementet 1658-1693 och dess arkiv. Forvaltnings- och arkivhistoriska undersökningar. Bibliotheca Historica Lundensis XVIII. Lund, Gleerup, 1967. 290 s. 30 sv. kr.