Alf Erlandsson: Skånska Generalguvernementet 1658-1693 och dess arkiv. Forvaltnings- och arkivhistoriska undersökningar. Bibliotheca Historica Lundensis XVIII. Lund, Gleerup, 1967. 290 s. 30 sv. kr.

  • Johan Jørgensen

Forfatterbiografi

Johan Jørgensen
N/A
Publiceret
1969-01-01
Citation/Eksport
Jørgensen, J. (1969). Alf Erlandsson: Skånska Generalguvernementet 1658-1693 och dess arkiv. Forvaltnings- och arkivhistoriska undersökningar. Bibliotheca Historica Lundensis XVIII. Lund, Gleerup, 1967. 290 s. 30 sv. kr. Historisk Tidsskrift, 12. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/50960