Carl X Gustaf och Danmark. Källkritik och krigshistoria. Red. Arne Stade. Carl X Gustaf-Studier 1. Militärhistoriska Avdelningen vid Kungl. Militärhogskolan. Stockholm, Militärhistoriska Förlaget, 1965. 447 s. 42,50/ 49,50 sv. kr.

  • Karl-Erik Frandsen

Forfatterbiografi

Karl-Erik Frandsen
N/A
Publiceret
1969-01-01
Citation/Eksport
Frandsen, K.-E. (1969). Carl X Gustaf och Danmark. Källkritik och krigshistoria. Red. Arne Stade. Carl X Gustaf-Studier 1. Militärhistoriska Avdelningen vid Kungl. Militärhogskolan. Stockholm, Militärhistoriska Förlaget, 1965. 447 s. 42,50/ 49,50 sv. kr. Historisk Tidsskrift, 12. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/50883