Tilbage til artikeldetaljer Carl X Gustaf och Danmark. Källkritik och krigshistoria. Red. Arne Stade. Carl X Gustaf-Studier 1. Militärhistoriska Avdelningen vid Kungl. Militärhogskolan. Stockholm, Militärhistoriska Förlaget, 1965. 447 s. 42,50/ 49,50 sv. kr. Hent Download PDF