Kjell Kumlien: Biskop Karl av Västerås och Uppsala Ärkesätes Flyttning. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Historiskt Arkiv 14. Stockholm, Almqvist & Wiksell, 1967. 72 s. 15 sv. kr.

  • Esben Albrectsen

Forfatterbiografi

Esben Albrectsen
N/A
Publiceret
1969-01-01
Citation/Eksport
Albrectsen, E. (1969). Kjell Kumlien: Biskop Karl av Västerås och Uppsala Ärkesätes Flyttning. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Historiskt Arkiv 14. Stockholm, Almqvist & Wiksell, 1967. 72 s. 15 sv. kr. Historisk Tidsskrift, 12. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/50861