Tilbage til artikeldetaljer Kjell Kumlien: Biskop Karl av Västerås och Uppsala Ärkesätes Flyttning. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Historiskt Arkiv 14. Stockholm, Almqvist & Wiksell, 1967. 72 s. 15 sv. kr.