Lizzie Carlsson: »Jag giver dig min dotter«. Trolovning och åktenskap i den svenska kvinnans aldre historia. I. Skrifter utgivna av institutet for rättshistorisk forskning. Serien I. Rättshistoriskt bibliotek. Band VIII. Lund 1965. 326 sider. 21 sv. kr.

  • Inger Skyum-Nielsen
  • f. Dübeck

Forfatterbiografier

Inger Skyum-Nielsen
N/A
f. Dübeck
N/A
Publiceret
1967-01-01
Citation/Eksport
Skyum-Nielsen, I., & Dübeck, f. (1967). Lizzie Carlsson: »Jag giver dig min dotter«. Trolovning och åktenskap i den svenska kvinnans aldre historia. I. Skrifter utgivna av institutet for rättshistorisk forskning. Serien I. Rättshistoriskt bibliotek. Band VIII. Lund 1965. 326 sider. 21 sv. kr. Historisk Tidsskrift, 12. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/50718