Tilbage til artikeldetaljer Lizzie Carlsson: »Jag giver dig min dotter«. Trolovning och åktenskap i den svenska kvinnans aldre historia. I. Skrifter utgivna av institutet for rättshistorisk forskning. Serien I. Rättshistoriskt bibliotek. Band VIII. Lund 1965. 326 sider. 21 sv. kr. Hent Download PDF