Tilbage til artikeldetaljer Eli F. Heckscher, Sveriges ekonomiska historia fran Gustav Vasa. Andra delen. Det moderna Sveriges grundlaggning. Stockholm 1950. (Halvbd. 1, 584 sider, halvbd. 2, side 585—894, + LXII + bilagor side 3*-58* register och innehållsförteckning side 1—461—46 + kartor och diagram).