Eli F. Heckscher, Sveriges ekonomiska historia fran Gustav Vasa. Andra delen. Det moderna Sveriges grundlaggning. Stockholm 1950. (Halvbd. 1, 584 sider, halvbd. 2, side 585—894, + LXII + bilagor side 3*-58* register och innehållsförteckning side 1—461—46 + kartor och diagram).

  • Kristof Glamann

Forfatterbiografi

Kristof Glamann
N/A
Publiceret
1952-01-01
Citation/Eksport
Glamann, K. (1952). Eli F. Heckscher, Sveriges ekonomiska historia fran Gustav Vasa. Andra delen. Det moderna Sveriges grundlaggning. Stockholm 1950. (Halvbd. 1, 584 sider, halvbd. 2, side 585—894, + LXII + bilagor side 3*-58* register och innehållsförteckning side 1—461—46 + kartor och diagram). Historisk Tidsskrift, 11. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/50382