Tilbage til artikeldetaljer Erik Lonnroth: Statsmakt och statsfinans i det medeltida Sverige. Studier over skattevåsen och lånsforvaltning (Göteborgs Högskolas årsskrift XLVI, 3, Göteborg 1940, 280 Sider).