Erik Lonnroth: Statsmakt och statsfinans i det medeltida Sverige. Studier over skattevåsen och lånsforvaltning (Göteborgs Högskolas årsskrift XLVI, 3, Göteborg 1940, 280 Sider).

  • Aksel E. Christensen

Forfatterbiografi

Aksel E. Christensen
N/A
Publiceret
1944-01-01
Citation/Eksport
E. Christensen, A. (1944). Erik Lonnroth: Statsmakt och statsfinans i det medeltida Sverige. Studier over skattevåsen och lånsforvaltning (Göteborgs Högskolas årsskrift XLVI, 3, Göteborg 1940, 280 Sider). Historisk Tidsskrift, 10. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/50153