Tilbage til artikeldetaljer Statsraadets Forhandlinger om Danmarks Udenrigspolitik 1863—79. Uddrag af Statsraadsprotokollerne. Paa Udenrigsministeriets Foranstaltning og paa Carlsbergfondets Bekostning udgivet af Aage Friis. Kbh. 1936. Hent Download PDF