Statsraadets Forhandlinger om Danmarks Udenrigspolitik 1863—79. Uddrag af Statsraadsprotokollerne. Paa Udenrigsministeriets Foranstaltning og paa Carlsbergfondets Bekostning udgivet af Aage Friis. Kbh. 1936.

  • Erik Møller

Forfatterbiografi

Erik Møller
N/A
Publiceret
1938-01-01
Citation/Eksport
Møller, E. (1938). Statsraadets Forhandlinger om Danmarks Udenrigspolitik 1863—79. Uddrag af Statsraadsprotokollerne. Paa Udenrigsministeriets Foranstaltning og paa Carlsbergfondets Bekostning udgivet af Aage Friis. Kbh. 1936. Historisk Tidsskrift, 10. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/49994