Formandens beretning på Historisk Samfunds generalforsamling den 26. maj 1998

  • Ernst Verwohlt

Resumé

Formandens beretning på Historisk Samfunds generalforsamling den 26. maj 1998

Publiceret
2019-11-08
Citation/Eksport
Verwohlt, E. (2019). Formandens beretning på Historisk Samfunds generalforsamling den 26. maj 1998. Historisk Årbog for Roskilde Amt, 1(1). Hentet fra https://tidsskrift.dk/historiskaarbogforroskildeamt/article/view/117194