Det ældste Skolevæsen i Rye-Sonnerup Pastorat

  • Karl Nielsen

Resumé

Det ældste Skolevæsen i Rye-Sonnerup Pastorat

Publiceret
2019-08-09
Citation/Eksport
Nielsen, K. (2019). Det ældste Skolevæsen i Rye-Sonnerup Pastorat. Historisk Årbog for Roskilde Amt, 1(1). Hentet fra https://tidsskrift.dk/historiskaarbogforroskildeamt/article/view/115287