Den sociale etatsråd: Emil Matthissen (1866-1927)

  • Eva Tønnesen

Resumé

Den sociale etatsråd: Emil Matthissen (1866-1927)

Publiceret
2019-01-07
Citation/Eksport
Tønnesen, E. (2019). Den sociale etatsråd: Emil Matthissen (1866-1927). Historisk Årbog for Roskilde Amt, 1(1). Hentet fra https://tidsskrift.dk/historiskaarbogforroskildeamt/article/view/111902