Den tyvagtige amtsrådssekretær: Carl Theodor Ibsen (1820-1901)

  • Eva Tønnesen

Resumé

Den tyvagtige amtsrådssekretær: Carl Theodor Ibsen (1820-1901)

Publiceret
2019-01-07
Citation/Eksport
Tønnesen, E. (2019). Den tyvagtige amtsrådssekretær: Carl Theodor Ibsen (1820-1901). Historisk Årbog for Roskilde Amt, 1(1). Hentet fra https://tidsskrift.dk/historiskaarbogforroskildeamt/article/view/111899