Å skyte eller ikke skyte? 9. april og militært lederskap i kryssilden

  • Harald Høiback

Resumé

*
Publiceret
2018-04-22
Citation/Eksport
Høiback, H. (2018). Å skyte eller ikke skyte? 9. april og militært lederskap i kryssilden. Fra Krig Og Fred, (2), 272-317. Hentet fra https://tidsskrift.dk/frakrigogfred/article/view/105378
Sektion
Artikler