Om tidsskriftet

Fokus og område

Fra Krig og Fred udgives af Dansk Militærhistorisk Kommission i samarbejde med Syddansk Universitetsforlag.

Dansk Militærhistorisk Kommission er en sammenslutning af militærhistorisk interesserede, der virker inden for det historiske forskningsområde, herunder på universiteter, museer, arkiver og biblioteker. Kommissionen har som formål at fremme dansk militærhistorisk virksomhed og at varetage kontakten mellem dansk og international militærhistorisk virksomhed.

Hvert nummer af tidsskriftet indeholder 3-5 større artikler, der typisk formidler emneafgrænsede militærhistoriske forskningsresultater eller behandler forskningsstatus inden for et givet område. 

Dette tidskrift har til opgave at sikre muligheden for offentliggørelse af større akademiske artikler indenfor forskningsfeltet militærhistorie, konfliktanalyse og krigsteori.  

Som tidsskriftets titel angiver, så opfattes militærhistorie meget bredt (new militar history): Tidskriftet ønsker at dække alle aspekter af krig og konfliktforskning - fra eksempelvis traditionel analytisk operativ krigshistorie til behandling af organisationsudvikling og beslutningsforløb i fredstid, militær socialhistorie samt til offentliggørelsen af udvalgte kilder.

Peer review-proces

Artiklerne fagfællebedømmes af to anonyme fagfæller for at sikre originalitet og kvalitet.

Tidsskriftet er godkendt som fagfællebedømt i henhold til Kulturministeriets retningslinjer og er optaget på Kulturministeriets autoritetsliste.

Publiceringshyppighed

Tidskriftet udkommer 1 gang årligt. I visse år kan der udkomme supplerende tematiske særnumre. Abonnenter vil have afgang til alt materiale, der udgives indenfor et abonnements løbetid.

Proces for indlevering af manuskripter

Manuskripter kan indsendes pr. mail til milhiskom@gmail.com. Forfatteren vil derefter blive kontaktet af redaktøren.

Tidsskriftshistorik

Udgivet på tryk siden 2014.

Tilgængeligt digitalt fra 2017.