Om tidsskriftet

Fokus og område

Fra Krig og Fred udgives af Militærhistorisk Netværk i samarbejde med Syddansk Universitetsforlag.

Militærhistorisk Netværk er en sammenslutning af militærhistorisk interesserede, der virker inden for det historiske forskningsområde, herunder på universiteter, museer, arkiver og biblioteker. Netværket har som formål at fremme dansk militærhistorisk forskning og at varetage kontakten til internationale militærhistoriske forskningsnetværk under den Internationale Militærhistoriske Kommission (International Comission of Military History). https://www.icmh-cihm.org/en/

Hvert nummer af tidsskriftet indeholder 3-5 større artikler, der typisk formidler emneafgrænsede militærhistoriske forskningsresultater eller behandler forskningsstatus inden for et givet område. 

Fra Krig og Fred  har til opgave at sikre muligheden for offentliggørelse af større akademiske artikler indenfor forskningsfeltet militærhistorie.  

Som tidsskriftets titel angiver, så opfattes militærhistorie meget bredt (new militar history): Tidskriftet ønsker at dække alle aspekter af krig og konfliktforskning - fra eksempelvis traditionel analytisk operativ krigshistorie og strategi over behandling af organisationsudvikling og beslutningsforløb i fredstid, til militær socialhistorie og krigens, forsvars- og sikkerhedspolitikkens konsekvenser for civilsamfundet. Desuden omfatter tidsskriftet metodiske diskussioner, introduktion til arkiver og offentliggørelsen af udvalgte kilder.

Peer review-proces

Artiklerne anonymiseres og fagfællebedømmes af to anonyme fagfæller for at sikre originalitet og kvalitet.

Publiceringshyppighed

Tidskriftet udkommer 1 gang årligt. I visse år kan der udkomme supplerende tematiske særnumre. Artiklerne publiceres online 2 år efter udgivelse af det fysiske tidsskrift.

Proces for indlevering af manuskripter

Manuskripter kan indsendes pr. mail til milhiskom@gmail.com. Forfatteren vil derefter blive kontaktet af redaktøren.

Tidsskriftshistorik

Udgivet på tryk siden 2014.

Tilgængeligt digitalt fra 2016.