Artikler til Fabrik & Bolig

2021-08-16

Der modtages løbende forslag til artikler.

Deadline for aflevering af antaget artikel til udgivelse samme år er 31. marts. Dernæst følger proces med peerreview.