Redaktion Fabrik&Bolig

Danmark:

Morten Pedersen, redaktør
Ph.d. i historie og dr.phil. 
Museumsinspektør og afdelingsleder
Nordjyllands Historiske Museum

David Holt Olsen, redaktør industrikonverteringer
Cand.mag. i historie og europastudier
Museumsinspektør
Danmarks Industrimuseum

René Schrøder Christensen, redaktør anmeldelser
Cand. mag i historie, ph.d.
Forsknings- og samlingschef
Danmarks Jernbanemuseum

Lene Skodborg, redaktør digitale medier
Mag.art. europæisk etnologi og merc.d.
Museumsinspektør og rådgiver
Østsjællands Museum

Henrik Harnow
Ph.d. i historie
Direktør
Museum Sønderjylland

Thomas Birket-Smith
Arkitekt m.a.a.
Byplanlægger
Plan & Udvikling , By- og Landskabsforvaltningen, Aalborg Kommune

Caspar Jørgensen
Cand.mag. historie og kunsthistorie
Specialkonsulent
Slots- og Kulturstyrelsen

Jørgen Hegner Christiansen
Cand.arch. og arkitekt MAA
Skribent og redaktør
Freelance/Byggematerialer.dk

Sverige:

Susanna Fellman
Docent og professor
Viceprefekt
Gøteborg Universitet

Anders Houltz
Fil. dr.
Docent i teknik- och vetenskapshistoria
Forskningschef
Centrum för Näringslivshistoria i Stockholm

Norge:

Thomas Brandt
Dr. art. i historie
Førsteamanuensis Institutt for historiske studier
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim

Finland: