Genitivudviklinger i yngre bornholmsk

– morfologiske konsekvenser af klitisering

Forfattere

  • Alex Speed Kjeldsen

Nøgleord:

Bornholmsk, dialekt, Genitiv, dansk grammatik

Resumé

En af de mere interessante og hidtil helt ubelyste morfologiske forskelle mellem traditionelt og nutidigt bornholmsk er relateret til dannelsen af genitivfor-mer. Nærværende undersøgelse viser således, at der i forskellige bøjningskategorier og -former i løbet af 1900-tallet er indtruffet en række morfologiske ændringer i endelsernes manifestation (i genitiv). Disse ændringer kan under ét forklares som udløst af genitivmarkørens overgang til en ren klitik, der kan hægtes på ordets singulære og plurale grundform. I artiklen redegøres først for forholdene i traditionelt bornholmsk, hvorefter forholdene i de relevante kategorier gennemgås på basis af et bornholmsk skrift- og talesprogskorpus samt en acceptabilitetstest udført blandt 17 ældre informanter. Artiklens hovedfokus ligger på enklitiseringsprocessens betydning for de morfologiske forhold, men andre forhold relateret til brug af genitiv i bornholmsk behandles også, bl.a. den særlige genitivdannelse på -(s)a og brugen af genitiv efter præp. te ‘til’, ligesom udviklingen af et andet relateret morfologisk forhold (best. pl. på -⁠arna vs. -erna ved substantiver med pluralis på -er) undersøges.

Downloads

Publiceret

10-03-2023

Citation/Eksport

Kjeldsen, A. S. (2023). Genitivudviklinger i yngre bornholmsk: – morfologiske konsekvenser af klitisering. Danske Talesprog, 22, 1–43. Hentet fra https://tidsskrift.dk/dansketalesprog/article/view/136451

Nummer

Sektion

Artikler