Om tidsskriftet

Fokus og område
Danske Talesprog udgives af Center for Dialektforskning, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab ved Københavns Universitet.
Danske Talesprog er et tidsskrift om forskning i sproglig variation forstået meget bredt. Artiklerne omhandler fx sproglige analyser af de traditionelle dialekter, variation i skriftsprog i sociale medier, sociolingvistiske studier af interaktion i samtaler, af socialt betinget variation eller af sproglige ideologier. Tidsskriftet beskæftiger sig først og fremmest med dansk sprog, herunder dansk i samspil med andre sprog, men bringer også artikler der behandler andre sprog hvis dansk inddrages, eller hvis den behandlede problemstilling har relevans for forståelsen af det danske sprogsamfund.


Artiklerne er på dansk, svensk eller norsk.

Peer review-proces
Indsendte manuskripter kvalitetsbedømmes af redaktionen og sendes herefter enten til anonym fagfællebedømmelse hos en ekstern bedømmer (dvs. ikke et medlem af redaktionen) eller retur til forfatteren med begrundelse for afvisningen samt eventuelt med angivelse af hvilke ændringer der kræves inden manuskriptet kan sendes til fagfællebedømmelse.

Publiceringshyppighed
Danske Talesprog udkommer én gang årligt

Open Access
Dette tidsskrifts indhold vil være tilgængeligt som Open Access øjeblikkeligt efter publiceringen af et nummer.

Støtte
Danske Talesprog udgives med støtte fra Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab.

Tidsskriftshistorik
Danske Talesprog er en fortsættelse af Danske Folkemål 1-41 (1927-1999).
Årgangene 1-20 indeholder foruden sproglige artikler også artikler med etnologisk indhold, herunder spørgelister udsendt til brug for Ømålsordbogen.