Indsendelser

Du skal Login eller Registrér for at kunne foretage en indsendelse.

Tjekliste til forberedelse af indsendelse

Som en del af indsendelsesprocessen skal forfattere afkrydse, at deres indsendelse overholder alle følgende elementer, og manuskripter kan returneres til forfattere, der ikke overholder disse retningslinjer.
  • Indsendelsen er ikke tidligere blevet publiceret, og det er heller ikke sendt til et andet tidsskrift med henblik på at komme i betragtning til at blive publiceret
  • Indsendelsesfilen er i Microsoft Word-format og overholder retningslinjerne for opsætning som angivet i retningslinjer for forfattere.
  • Der er angivet URL-adresser til referencerne, hvor de er tilgængelige.
  • Teksten opfylder de stilistiske og bibliografiske krav, der er beskrevet under Retningslinjer for forfattere , som findes under Om tidsskriftet.

Retningslinjer for forfattere

Skrivevejledning for Danske Talesprog

Sprog: Artiklerne kan skrives på dansk, svensk og norsk.

Længde: Normalt 20–30 sider inklusive litteraturliste og figurer m.m. Kontakt redaktionen hvis du har planer om en længere artikel.

Sideopsætning (margener): Papirstørrelse: A4. Spejlet sideformatering med top og bund: 4,0 cm., indvendig 4,0 cm, udvendig 3,0 cm. Lige margener (både i venstre og højre side). Brug automatisk orddeling med delezone 0,75.

Linjeafstand: 1,2

Skrifttype: Times new roman. 12 punkt ordinær med mindre andet er angivet (se punkterne Første side, Citater, Noter)

Første side: Artikler indledes på følgende måde:

      Titel og evt. undertitel i 18 punkt, fed

      1 tom linje

      Af + forfatternavn i 12 punkt kapitæler

      2 blanke linjer

      Resumé (indrykket, 12 punkt ordinær enkelt linjeafstand)

      4 blanke linjer

      Artikeltekst …

Overskrifter til afsnit (mellemrubrikker): Fed, venstrestillet. 1 blank linjes før overskrift, ingen efter. Kan nummereres: 1, 1.1, 1.2 osv. (ikke punktum efter sidste tal). Begræns brugen af niveauer.

Indrykning: Alle indrykninger = 0,57 cm.

Citater: Bring korte citater i brødteksten med citationstegn, længere citater uden for brødteksten med en blank linje før og efter, indrykket (0,57 cm.) og i punkt 11.

Sprogeksempler (eller evt. andre eksempler) nummereres fortløbende og angives på følgende måde:

(1)                                       John er en rigtig gris

(2)                                       John is a real pig John

                                          være.PRÆS ART.indef rigtig gris

                                            ’John er en rigtig gris’

Følg gængse kutymer i præsentation af sprog og data. Datapræsentationer må ikke indeholde meget lange linjer. Udskrifter af samtale, fx efter konversationsanalystiske normer, sættes med courier og må ikke indeholde mere end 60 tegn per linje.

Noter: Kun fodnoter. Nummereres fortløbende. Ingen noter i overskrifter og mellemrubrikker. Brug punkt 10 og enkelt linjeafstand

Henvisninger: Henvis til litteratur med forfatter og årstal – og eventuelt kolon og sidetal med mellemrum, fx (Boye 2005: 35).

Tabeller og figurer: Søges holdt inden for marginerne. Nummereres fortløbende: Figur 1, Figur 2 osv. Henvis i teksten med ”se Figur 1” (ikke ”se figuren nedenfor” e.l.). Hver figur og tabel indsendes i en særskilt fil. Afmærk hvor figuren eller tabellen ca. skal placeres.

Litteratur: Titler på bøger og tidsskrifter i kursiv, resten i ordinær. Der bruges hængende indrykning (0,57 cm). Eksempler:

Gregersen, Frans 1991: Sociolingvistikkens (u)mulighed. København: Tiderne skifter.

Gregersen, Frans & Inge Lise Pedersen 1997: Hovedsætningsordstilling i underordnede sætninger. Danske folkemål 39. 55–112.

Gregersen, Frans & Inge Lise Pedersen (red.) 1991: The Copenhagen study in urban sociolinguistics. København: C. A. Reitzel.

Holmberg, Henrik, Frans Gregersen & Inge Lise Pedersen 1991: The sociophonetics of some vowel variables in Copenhagen speech. Frans Gregersen & Inge Lise Pedersen (eds.). 107–239.

Kristiansen, Tore & Malene Monka 2007: Sprogholdninger blandt unge i Odder. http://dgcss.hum.ku.dk/udgivelser/. Besøgt dato.måned.år.

Maegaard, Marie 1998: Sprogvalget i gruppesamtaler. Janus Møller, Pia Quist, Anne Holmen & Jens Normann Jørgensen (red.) Tosproget udvikling. [Københavnerstudier i tosprogethed, Køgeserien K4] København: Danmarks Lærerhøjskole. 21–40.

Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. 1– Oslo: Det norske Samlaget. 1966–.

Scheuer, Jann 2003: Habitus as the principle for social practice: A proposal for critical discourse analysis. Language in Society 32(2). 143–175.

Sidste side: Til allersidst anføres oplysninger om forfatteren således:

Asgerd Gudiksen

Lektor, ph.d.

Nordisk Forskningsinstitut

Københavns Universitet

gudik@hum.ku.dk

Kontakt gerne redaktionen hvis der opstår problemer eller tvivlstilfælde under arbejdet med at følge formatreglerne.

Indsend manuskript som wordfil til Asgerd Gudiksen, gudik@hum.ku.dk eller Marie Maegaard, mamae@hum.ku.dk

Artikler

Forud fastsat sektionspolitik

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

De navne og adresser, der angives på dette tidsskrifts websted, vil udelukkende blive anvendt til tidsskriftets angivne formål og vil ikke blive gjort tilgængelige til andre formål eller for andre parter.