Strategisk konversation: Et informationspolitisk reformprogram i en organisatorisk kontekst

  • Michael René Kristiansson

Resumé

Artiklen behandler flere aspekter af organisatorisk informationspolitik. Der skelnes mellem fire aspekter: 1) Infopolitisk agenda, 2) infopolitisk projekt, 3) infopolitisk styreform og 4) infopolitisk program/reformprogram. Fokus ligger på strategisk konversation, en kommunikativ og diskursiv proces, der kan opfattes som et informationspolitisk reformprogram i en organisation. Det vises, hvordan strategisk konversation kan udfordre bureaukratisk forvaltning og rationalistisk strategisk ledelse. Strategisk konversation har som formål at implementere en ny styreform – scenarieplanlægning. Artiklen er konceptuel og inddrager diskursteori til belysning af diskursive
processer i forbindelse med strategisk konversation

Publiceret
2017-10-30
Citation/Eksport
Kristiansson, M. (2017). Strategisk konversation: Et informationspolitisk reformprogram i en organisatorisk kontekst. Dansk Biblioteksforskning, 1(1), 39-53. Hentet fra https://tidsskrift.dk/danbibfor/article/view/97655
Sektion
Artikler