Den offentlige og private sektors brug af stillingsannoncen som imageskaber – En kritisk diskursanalyse

  • Kristiane Kaspersen

Resumé

Formålet med artiklen er at vurdere, hvorvidt der kan iagttages en forskel på, hvordan den offentlige og den private sektor anvender stillingsannoncens kommunikative funktion som imageskaber. Dette undersøges gennem en kritisk diskursanalyse, som tager udgangspunkt i ti stillingsannoncer fra biblioteker i den offentlige og den private sektor. Artiklen redegør for samfundsmæssige og sociale faktorer, som synes at have indflydelse på, hvorfor der generelt tales om imageskabelse i stillingsannoncer. Dette menes at være faktorer såsom en stigende konkurrence om den bedste arbejdskraft på grund af de kommende små årgange, en generel samfundsmæssig fokus på virksomheders kultur, identitet og image samt en stigende omverdenskompleksitet. Diskursanalysen af annoncerne undersøger tekstens interpersonelle relationer, værdiunivers, metaforbrug, diskursive samt sociale praksis. Artiklen konkluderer, at både offentlige og private organisationer til en vis grad benytter stillingsannoncen til at skabe et bestemt billede af den pågældende organisation. Fænomenet synes dog at være mest udbredt inden for den private sektor.
Publiceret
2017-10-30
Citation/Eksport
Kaspersen, K. (2017). Den offentlige og private sektors brug af stillingsannoncen som imageskaber – En kritisk diskursanalyse. Dansk Biblioteksforskning, 1(1), 19-38. Hentet fra https://tidsskrift.dk/danbibfor/article/view/97653
Sektion
Artikler