Hvad har Hans Hansen og Brug Brugsen tilfælles? – Om sproglæring, identitet og biblioteksbetjeningen af etniske minoriteter

  • Hans Elbeshausen

Resumé

Folkebibliotekerne har i de senere år udviklet nye koncepter for betjening af etniske minoritetsgrupper i Danmark. Målgrupperelateret kulturarbejde, etablering af læringscentre samt skabelsen af eksterne kommunikations- og kompetencenetværk er vigtige resultater af det igangværende udviklingsarbejde. Læring, empowerment og audience development er teoretiske koncepter, der styrer udviklingsprocessen. I artiklen rettes opmærksomheden på et aspekt af bibliotekernes kulturarbejde, som fortjener en mere indgående drøftelse: nemlig sproglæring. Artiklens formål er at præsentere forskellige tilgange til sproglæring; fokus ligger på sprogstimulering, sproglig opmærksomhed og lørnersprog. Sproglæringsaktiviteter ses i relation til folkebiblioteket som et biblioteksfagligt rum, et diskursivt rum og et læringsrum. I artiklen argumenteres for, at bibliotekernes orientering mod sprogproduktet (dansk eller modersmålet) forhindrer dem i at få øje på de behov, der opstår i forbindelse med minoritetsgruppernes effektive sprogudøvelse. Det centrale spørgsmål er: hvordan kan folkebibliotekerne skabe opmærksomhed om og respekt for den sproglige identitet, der bliver til i kulturmødet mellem dansk kultur, oprindelseskulturen og det etniske community’s kultur i Danmark.
Publiceret
2017-10-30
Citation/Eksport
Elbeshausen, H. (2017). Hvad har Hans Hansen og Brug Brugsen tilfælles? – Om sproglæring, identitet og biblioteksbetjeningen af etniske minoriteter. Dansk Biblioteksforskning, 1(1), 5-17. Hentet fra https://tidsskrift.dk/danbibfor/article/view/97652
Sektion
Artikler