Kolofon

  • Hans Jørn Nielsen

Resumé

1. årgang, nr. 1, maj 2005

ISSN 1604-7869

© Forfatterne og Danmarks Biblioteksskole. Det er tilladt at kopiere frit til privat brug med tydelig kildeangivelse. Kopiering i større omfang til undervisningsbrug o.l. kan kun ske efter indhentning af forfatternes og Danmarks Biblioteksskoles tilladelse eller i henhold til kopieringsaftale med Copy-Dan.

Redaktion:
Hans Jørn Nielsen (ansvh.)
Marianne Lykke Nielsen
Camilla Moring
Lennart Björneborn

Redaktører af dette nummer: 
Camilla Moring 
Lennart Björneborn

Layout: Bruno Kjær

Publiceret
2017-10-30
Citation/Eksport
Nielsen, H. (2017). Kolofon. Dansk Biblioteksforskning, 1(1), 2. Hentet fra https://tidsskrift.dk/danbibfor/article/view/97650
Sektion
Forord