Etnologi som studiet af praksis

Enhed, flerhed, helhed - og forandring

Forfattere

  • Niels Jul Nielsen Københavns Universitet

Nøgleord:

praksis, subjektivitet, helhed, transformation

Resumé

At etnologi beskæftiger sig med menneskelig praksis, kan de fleste blive enige om. Men hvad indebærer dette udgangspunkt egentlig? I oplægget reflekteres der på baggrund af konkrete nutidige og historiske eksempler over de trinvise ræsonnementer, der følger af at anskue praksisser som på en gang differentierede og sammenhængende; de både adskiller sig fra hinanden og er indbyrdes forbundne.

Downloads

Publiceret

2021-06-09

Citation/Eksport

Jul Nielsen, N. (2021). Etnologi som studiet af praksis: Enhed, flerhed, helhed - og forandring. Culture and History: Student Research Papers, 6(02), 33–41. Hentet fra https://tidsskrift.dk/culturehistoryku/article/view/127333