EN OSTEMAD TIL ALT

En undersøgelse af hvordan ostemaden fremtræder i forskellige praksisser

  • Sofie Agerholm Christensen Europæisk Etnolog
  • Karoline Weismann Jensen Europæisk Etnolog
Keywords: skæreostens kulturhistorie, multiplicitet, stemninger og affekter, måltider, værdisættelse, autoetnografi, hverdagsliv

Abstract

Artiklen undersøger, hvordan ostemaden optræder i 24 tilfældigt udvalgte dagbøger fra Nationalmuseets Etnografiske Undersøgelsers dagbogsindsamling i 1992. Ostemaden analyseres som multipel, idet den gøres på mange forskellige måder, ligesom den knyttes til skiftende, forskellige og til tider sameksisterende affekter, der bor i eller praktiseres gennem osten. Dette undersøges gennem to analytiske nedslag; 1) skæreostens kulturhistorie i Danmark fra de første andelsmejerier til supermarkedernes kølediske, og 2) ostemadens optræden i dagbogsmaterialet og vores eget hverdagsliv. Pointen er, at ostemaden på trods af en stadigt mere standardiseret osteproduktion ikke er entydig, idet den gøres på mange måder. Ostemaden skal forstås som en multipel materialitet, der værdisættes efter, hvilken praksis den gøres i.

Published
2019-11-07
How to Cite
Christensen, S., & Jensen, K. (2019). EN OSTEMAD TIL ALT. Culture & History KU : Student Research Papers, 3(4), 73-86. Retrieved from https://tidsskrift.dk/culturehistoryku/article/view/119939