Culture and History - Student Research Papers

  • Frida Hastrup IND

Abstract

Dette nummers artikler udspringer af kandidatkurset ’Etnologiske analysestrategier’, som i foråret
2019 fokuserede på spørgsmålet om, hvordan man kan analysere det hverdagsliv, der så ofte tages
for givet. I forbindelse med kurset etableredes et samarbejde med Nationalmuseets Etnologiske
Undersøgelser (NEU), som rummer en samling af dagbøger fra hele landet ført den 2. september
1992. Disse dagbøger udgør en del af det empiriske materiale for artiklerne i nærværende nummer,
hvor studerende analyserer et udpluk af opslagene med særligt fokus på hverdagslivets rutiner,
måltider, kropsliggørelse og materialiteter. Desuden introduceres projektets teoretiske og analytiske
udgangspunkt, ligesom baggrunden for NEU’s dagbogsprojekt beskrives.

Published
2019-11-07
How to Cite
Hastrup, F. (2019). Culture and History - Student Research Papers. Culture & History KU : Student Research Papers, 3(4), 3. Retrieved from https://tidsskrift.dk/culturehistoryku/article/view/117151