Markdrift og hoveri på Løvenborg 1771-72

Forfattere

  • Birgit Løgstrup

Resumé

Fra godset Løvenborg på Sjælland findes en helt usædvanlig hoveribog, som sammen med hoverireglementet og godsregnskaberne giver stor indsigt i markdriften og hoveriet. Markdriften fulgte moderne principper med en omfattende jordbearbejdning. Man kan følge, hvordan den forløb, og hvad der blev sået og avlet. Af godsets bønder slap et mindre antal gårdmænd og de fleste husmænd med et ret beskedent hoveri, mens de øvrige gjorde hoveri i større omfang. Et centralt resultat er, at der reelt blev ydet en del mindre hoveri, end hoverireglementet fastsatte.

Downloads

Publiceret

1974-03-21