Folkebibliotekets kulturelle rolle under besættelsen

  • Anna Skov Fougt
  • Vibeke Højmark Larsen

Resumé

"En biblioteksmæssig Vurdering af den Udvikling, Bibliotekerne har gennemgaaet i denne Periode, kan og skal naturligvis ikke gives paa det nuværende Tidspunkt, hvor vi staar midt i Krisen, men maa til sin Tid blive en Opgave for Bibliotekshistorikere."1 Dette blev udtalt af Georg Krogh-Jensen i 1940 og spørgsmålet tages op i denne artikel. Det gøres ved at se på den side af biblioteksvæsenets udvikling, vi betegner som folkebibliotekets kulturelle rolle i det danske samfund under besættelsen 1940-1945. Den kulturelle rolle er analyseret udfra følgende aspekter: • Analyse af materiale omhandlende folkebiblioteket under besættelsen. Hvilken betydning havde folkebiblioteket? • Sammenligning af folkebiblioteket med andre folkeoplysende, kulturformidlende institutioner under besættelsen: folkehøjskoler, studiekredse og Statsradiofonien....

Forfatterbiografier

Anna Skov Fougt
N/A
Vibeke Højmark Larsen
N/A
Publiceret
2002-07-10
Citation/Eksport
Skov Fougt, A., & Højmark Larsen, V. (2002). Folkebibliotekets kulturelle rolle under besættelsen. Bibliotekshistorie, 6(1). Hentet fra https://tidsskrift.dk/bibliotekshistorie/article/view/35903
Sektion
Artikler før 2007