Bibliotekshistorie https://tidsskrift.dk/bibliotekshistorie <div>Videnskabeligt uregelmæssigt udkommende årbogslignende tidsskrift udg. af Dansk Bibliotekshistorisk Selskab siden 1985. Bind 10 udkom i 2012. Alle bind er retrodigitaliseret.<br><br> Bibliotekshistorie har til formål at udbrede kendskab til og interesse for bibliotekshistorie med særlig henblik på danske forhold. Ud over videnskabelige afhandlinger bringes af og til interviews med centrale bibliotekspersoner samt foreningsmeddelelser.</div> <p><br><br></p> da-DK <p>Ophaveretten deles mellem&nbsp;Forfatter og Bibliotekshistorie</p> bentek@mail123.dk (Bente Kaspersen) bentek@mail123.dk (Bente Kaspersen) Sun, 01 Jan 2012 00:00:00 +0100 OJS 3.3.0.13 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Forsidestof https://tidsskrift.dk/bibliotekshistorie/article/view/35933 <p>Forside og indholdsfortegnelse.</p> - Redaktionen Copyright (c) 2016 Bibliotekshistorie https://tidsskrift.dk/bibliotekshistorie/article/view/35933 Sun, 01 Jan 2012 00:00:00 +0100 Levende biblioteksbilleder https://tidsskrift.dk/bibliotekshistorie/article/view/35934 <p>I de senere år er det blevet mere og mere almindeligt, at biblioteker fortæller om sig selv og deres virke gennem brugen af levende billeder. Fx findes på det efterhånden meget udbredte massemedie eller såkaldte "sociale medie" YouTube talrige skandinaviske filmoptagelser - enten optaget på video eller film, som så siden er blevet digitaliserede - omhandlende biblioteker. Disse biblioteksfilm har en kortere eller længere varighed og emnespredningen er stor, men mange af dem er af oplysende karakter.</p> Martin Dyrbye Copyright (c) 2016 Bibliotekshistorie https://tidsskrift.dk/bibliotekshistorie/article/view/35934 Sun, 01 Jan 2012 00:00:00 +0100 Da Københavns Universitet sagde farvel til Universitetsbiblioteket https://tidsskrift.dk/bibliotekshistorie/article/view/35935 <p>Københavns Universitets biblioteksfunktion har siden 2007 været under kraftig reorganisering. På initiativ af rektor Ralf Henningsen blev der for en 5-årig forsøgsperiode etableret en organisation - KUBIS, der står for Københavns Universitets Biblioteks- og Informationsservice - hvis formål er at samordne de mange forskellige enheder, der mere eller mindre ukoordineret hidtil havde haft ansvaret for universitetets biblioteksforsyning. Det er hensigten, at erfaringerne fra KUBIS projektet, der ophører med udgangen af 2012, skal danne grundlaget for en permanent biblioteksorganisation på Københavns Universitet.</p> Ejvind Slottved Copyright (c) 2016 Bibliotekshistorie https://tidsskrift.dk/bibliotekshistorie/article/view/35935 Sun, 01 Jan 2012 00:00:00 +0100 Bogafbrændingen af Andersen Nexø-værker i Sorø i 1939 https://tidsskrift.dk/bibliotekshistorie/article/view/35936 <p>I disse år er det forkastelige fænomen bogbrænding blevet mere og mere praktiseret, dog ikke i Danmark.... Selv om der trods alt næppe i dag er nogen dansker, der i en eller anden given situation vil slå til lyd for, at man kaster bøger på bålet, så er bogbrænding dog historisk set ikke et ukendt fænomen herhjemme,men det ligger for de ældste tilfældes vedkommende langt tilbage i tiden - men der er altså også forekommet nogle fa i nyere tid. De var godt nok på mange måder beskedne, men det gør dem ikke principielt mindre interessante. Jeg tænker her på den række af bogbrændinger, der fandt sted sidst i 1939, med en bogbrænding i Sorø som den i samtiden mest omtalte og derfor i eftertiden også som det bedst kendte eksempel på denne danmarkshistoriens seneste bølge af flammende bogdestruktion.<br>Det er bogbrændingen, som udspillede sig i Sorø, og som var den første i en række, som denne artikel vil tage op til nøjere behandling.</p> Helge Torm Copyright (c) 2016 Bibliotekshistorie https://tidsskrift.dk/bibliotekshistorie/article/view/35936 Sun, 01 Jan 2012 00:00:00 +0100 Dansk Bibliotekshistorisk Selskab Styrelsens beretning 2009-2010 https://tidsskrift.dk/bibliotekshistorie/article/view/35937 <p>-</p> - Redaktionen Copyright (c) 2016 Bibliotekshistorie https://tidsskrift.dk/bibliotekshistorie/article/view/35937 Sun, 01 Jan 2012 00:00:00 +0100 Errata https://tidsskrift.dk/bibliotekshistorie/article/view/125452 <p>Errata</p> - Redaktionen Copyright (c) 0 https://tidsskrift.dk/bibliotekshistorie/article/view/125452 Sun, 01 Jan 2012 00:00:00 +0100 Publikationsstøtte https://tidsskrift.dk/bibliotekshistorie/article/view/125453 <p>Publikationsstøtte</p> - Redaktionen Copyright (c) 0 https://tidsskrift.dk/bibliotekshistorie/article/view/125453 Sun, 01 Jan 2012 00:00:00 +0100