https://tidsskrift.dk/bibliotekshistorie/issue/feed Bibliotekshistorie 2021-03-18T13:56:20+01:00 Bente Kaspersen bentek@mail123.dk Open Journal Systems <div>Videnskabeligt uregelmæssigt udkommende årbogslignende tidsskrift udg. af Dansk Bibliotekshistorisk Selskab siden 1985. Bind 10 udkom i 2012. Alle bind er retrodigitaliseret.<br><br> Bibliotekshistorie har til formål at udbrede kendskab til og interesse for bibliotekshistorie med særlig henblik på danske forhold. Ud over videnskabelige afhandlinger bringes af og til interviews med centrale bibliotekspersoner samt foreningsmeddelelser.</div> <p><br><br></p> https://tidsskrift.dk/bibliotekshistorie/article/view/35933 Forsidestof 2021-03-18T10:48:21+01:00 - Redaktionen jbt@kb.dk <p>Forside og indholdsfortegnelse.</p> 2012-01-01T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2016 Bibliotekshistorie https://tidsskrift.dk/bibliotekshistorie/article/view/35934 Levende biblioteksbilleder 2021-03-18T10:58:28+01:00 Martin Dyrbye jbt@kb.dk <p>I de senere år er det blevet mere og mere almindeligt, at biblioteker fortæller om sig selv og deres virke gennem brugen af levende billeder. Fx findes på det efterhånden meget udbredte massemedie eller såkaldte "sociale medie" YouTube talrige skandinaviske filmoptagelser - enten optaget på video eller film, som så siden er blevet digitaliserede - omhandlende biblioteker. Disse biblioteksfilm har en kortere eller længere varighed og emnespredningen er stor, men mange af dem er af oplysende karakter.</p> 2012-01-01T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2016 Bibliotekshistorie https://tidsskrift.dk/bibliotekshistorie/article/view/35935 Da Københavns Universitet sagde farvel til Universitetsbiblioteket 2021-03-18T11:08:20+01:00 Ejvind Slottved jbt@kb.dk <p>Københavns Universitets biblioteksfunktion har siden 2007 været under kraftig reorganisering. På initiativ af rektor Ralf Henningsen blev der for en 5-årig forsøgsperiode etableret en organisation - KUBIS, der står for Københavns Universitets Biblioteks- og Informationsservice - hvis formål er at samordne de mange forskellige enheder, der mere eller mindre ukoordineret hidtil havde haft ansvaret for universitetets biblioteksforsyning. Det er hensigten, at erfaringerne fra KUBIS projektet, der ophører med udgangen af 2012, skal danne grundlaget for en permanent biblioteksorganisation på Københavns Universitet.</p> 2012-01-01T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2016 Bibliotekshistorie https://tidsskrift.dk/bibliotekshistorie/article/view/35936 Bogafbrændingen af Andersen Nexø-værker i Sorø i 1939 2021-03-18T11:26:50+01:00 Helge Torm jbt@kb.dk <p>I disse år er det forkastelige fænomen bogbrænding blevet mere og mere praktiseret, dog ikke i Danmark.... Selv om der trods alt næppe i dag er nogen dansker, der i en eller anden given situation vil slå til lyd for, at man kaster bøger på bålet, så er bogbrænding dog historisk set ikke et ukendt fænomen herhjemme,men det ligger for de ældste tilfældes vedkommende langt tilbage i tiden - men der er altså også forekommet nogle fa i nyere tid. De var godt nok på mange måder beskedne, men det gør dem ikke principielt mindre interessante. Jeg tænker her på den række af bogbrændinger, der fandt sted sidst i 1939, med en bogbrænding i Sorø som den i samtiden mest omtalte og derfor i eftertiden også som det bedst kendte eksempel på denne danmarkshistoriens seneste bølge af flammende bogdestruktion.<br>Det er bogbrændingen, som udspillede sig i Sorø, og som var den første i en række, som denne artikel vil tage op til nøjere behandling.</p> 2012-01-01T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2016 Bibliotekshistorie https://tidsskrift.dk/bibliotekshistorie/article/view/35937 Dansk Bibliotekshistorisk Selskab Styrelsens beretning 2009-2010 2021-03-18T13:52:29+01:00 - Redaktionen jbt@kb.dk <p>-</p> 2012-01-01T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2016 Bibliotekshistorie https://tidsskrift.dk/bibliotekshistorie/article/view/125452 Errata 2021-03-18T13:55:09+01:00 - Redaktionen jbt@kb.dk <p>Errata</p> 2012-01-01T00:00:00+01:00 Copyright (c) 0 https://tidsskrift.dk/bibliotekshistorie/article/view/125453 Publikationsstøtte 2021-03-18T13:56:20+01:00 - Redaktionen jbt@kb.dk <p>Publikationsstøtte</p> 2012-01-01T00:00:00+01:00 Copyright (c) 0