Danske folkebiblioteker under besættelsen

  • Preben Kirkegaard

Resumé

Det historiske tidsrum, der skal beskrives, er 1940-45, og vi kan yderligere præcisere det fra 9. april 1940 til 5. maj 1945. Da jeg er blevet bedt om at redegøre for mine personlige erfaringer fra folkebiblioteksarbejdet, ja, så lader stedet sig præcist lokalisere til Århus Folkebibliotek, som tillige var centralbibliotek og derfor betjente et stort landdistrikt med mange sognebiblioteker, for at være helt nøjagtig havde vi 66 selvstændige sognebiblioteker, og hertil kommer et antal udlånssteder, som vel bringer tallet op på hen ved 100 enheder. Århus havde 90.898 indbyggere og i biblioteket var indskrevet 14.949 voksne lånere, som lånte 361.172 bøger i løbet af det første krigsår, hvor budgettet var på 154.140 kr. og bogbestanden 49.147 bd. Da børne- og skolebiblioteker i disse år var selvstændige administrative enheder, udelukker jeg omtalen af deres arbejde.

Forfatterbiografi

Preben Kirkegaard
N/A
Publiceret
2002-07-10
Citation/Eksport
Kirkegaard, P. (2002). Danske folkebiblioteker under besættelsen. Bibliotekshistorie, 6(1). Hentet fra https://tidsskrift.dk/bibliotekshistorie/article/view/35902
Sektion
Artikler før 2007