Varme hænder mellem overenskomster og politik: Lønmidler udefra og den danske model

Forfattere

  • Mikkel Mailand

Resumé

Velfærdsstatens frontpersonale i sundheds- og plejesektorerne har gentagne gange været i strejke med baggrund i krav om ligeløn. Appeller til Christiansborg om ekstra lønmidler og kommissionsarbejder om løn i den offentlige sektor er også set før. Men perioden efter sygeplejerskekonflikten i 2021 er første gang, en regering har tilsluttet sig ønsker om at tilføre lønmidler, ligesom det er første gang, trepartsforhandlinger er igangsat, der så direkte har handlet om løn. Dagsordenen har siden konflikten skiftet fra fokus på ligeløn til arbejdskraftmangel. Trepartsforhandlingerne om ekstra lønmidler kan muligvis reducere arbejdskraftsmanglen på nogle af de store velfærdsområder, men de kan også yderligere politisere og på andre måder ændre den offentlige sektors aftalemodel.

Forfatterbiografi

Mikkel Mailand

Lektor og forskningsleder på Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (FAOS), Sociologisk Institut, Københavns Universitet

Downloads

Publiceret

2023-12-11

Citation/Eksport

Mailand, M. (2023). Varme hænder mellem overenskomster og politik: Lønmidler udefra og den danske model. Administrativ Debat, 2023(3). Hentet fra https://tidsskrift.dk/administrativ-debat/article/view/142306