Blå skjorter og fodformede sko: Forskellige embedsmandstyper i centraladministrationen

Forfattere

  • Anders Holbøll
  • Ida Østerkjærhus

Resumé

Embedsmændene i centraladministrationen har en vigtig rolle i vores politiske system, men omtales og opfattes ofte som en samlet enhed. I denne artikel forsøger vi at modificere dette ved at opridse fem forskellige aktuelle embedsmandstyper i centraladministrationen: bureaukraten, teknokraten, styringsgeneralisten, kommunikatøren og politrukken. Det diskuteres i artiklen, hvordan disse idealtyper adskiller sig på en række vigtige punkter, bl.a. i forhold til deres fokus på dyderne i Kodeks VII for god embedsmandsadfærd.

Forfatterbiografier

Anders Holbøll

Ekstern lektor i offentlig forvaltning, Københavns Universitet og fhv. afdelingschef i Fødevareministeriet og Skatteministeriet

Ida Østerkjærhus

Undervisningsassistent i offentlig forvaltning, Københavns Universitet og fuldmægtig i Fødevareminsteriet

Downloads

Publiceret

2023-12-11

Citation/Eksport

Holbøll, A., & Østerkjærhus, I. (2023). Blå skjorter og fodformede sko: Forskellige embedsmandstyper i centraladministrationen. Administrativ Debat, 2023(3). Hentet fra https://tidsskrift.dk/administrativ-debat/article/view/142302