Udgiftspres på det specialiserede socialområde

Forfattere

  • Kurt Houlberg
  • Camilla T. Dalsgaard

Resumé

Udgifter til det specialiserede socialområde sprænger år efter år kommunernes budgetter, og kommunernes udgifter til området er i de seneste fem år steget med 4-5 mia. kroner. Det er ikke muligt ud fra de foreliggende data at tegne et entydigt billede af drivkræfterne bag udgiftsudviklingen. Vi beskriver i denne artikel udgiftsudviklingen og diskuterer nogle bud på mulige årsager.

Forfatterbiografier

Kurt Houlberg

Professor ved VIVE

Camilla T. Dalsgaard

Projektchef ved VIVE

Downloads

Publiceret

2023-12-11

Citation/Eksport

Houlberg, K., & Dalsgaard, C. T. (2023). Udgiftspres på det specialiserede socialområde. Administrativ Debat, 2023(3). Hentet fra https://tidsskrift.dk/administrativ-debat/article/view/142301